About

Info, statement & cv

Inge Aanstoot

(English below)
Inge Aanstoot is een beeldend kunstenaar met een grote interesse in (kunst-)geschiedenis, wetenschap, religie en rituelen, het nature-nurture-debat, taal en etymologie, verhalenvertellers en feminisme.
Zij maakt voornamelijk schilderijen, maar houdt zich ook zo nu en dan bezig met onder meer grafiek, sculptuur, installatie en collage. Zij werkt en woont bij Stichting B.a.d in Rotterdam. Een statement en haar cv vindt u hieronder.

(Yes, you found it!)
Inge Aanstoot is an artist with a great interest in (art) history, science, religion and rituals, the nature-nurture-debate, language and etymology, storytellers and feminism. Het work consists mostly of paintings, but occasionally she’ll dive into printmaking, sculpture, installation and collage. She works and lives at Foundation B.a.d in Rotterdam (NL). You can find her statement (temporarily only in Dutch, sorry) and resume below.

_________________________________________________________________

Statement Inge Aanstoot:
(NL)

Mijn werk bestaat vooral uit verhalende schilderijen. Ik wil de kijker veel handvatten bieden, maar nooit een volledig verhaal van kop tot staart vertellen. Liever heb ik dat de toeschouwer op onderzoek uitgaat. Ik ben erg geïnteresseerd in hoe de geschiedenis zich herhaalt en hoe gebeurtenissen en ideeën uit verschillende tijden van invloed zijn op het heden. Daarnaast vind ik het interessant hoe men nooit objectief naar het verleden kan kijken: je kijkt altijd in meer of mindere mate door de bril van je eigen tijd.

Een drietal citaten vat mijn insteek goed samen: ‘The past is a foreign country’ (L.P. Hartley), ‘Temperance is wickedness’ (Stephen Fry) en ‘Kennis bestaat uit details’ (Arnon Grunberg). Het eerste citaat slaat op die genoemde eigentijdse bril: kijken naar het verleden is als kijken naar een ander land, met andere gebruiken en gewoontes, andere rituelen en een ander verhaal.
‘Temperance is wickedness’, of voluit ‘Taste every fruit of every tree in the garden at least once. It is an insult to creation not to experience it fully. Temperance is wickedness’ zegt als het ware ‘gematigdheid is zondig’. Dat slaat niet zozeer op de volheid, overdadigheid van mijn schilderijen – al zit daar vaak een bepaalde mate van horror vacui in. Ik zou het eerder willen vergelijken met een dagtocht door het Rijksmuseum. Als je mij daar een dag, of een week liever, achter laat, dan ben ik nooit uitgekeken. Toen ik daar enige tijd geleden met de zoon van goede vrienden was, vroeg hij of het bezoek aan dit museum voor mij niet saai was: als je al zo veel weet over geschiedenis en kunstgeschiedenis, raak je er toch op uitgekeken? In mijn geval is dat zeker niet zo; hoe meer ik weet, hoe meer vragen ik heb. (Kunst-)geschiedenis is een onderwerp dat zo groot is en dat aan zo veel dingen raakt, dat je onmogelijk alles kunst bevatten. Hoe meer je weet, hoe interessanter het wordt, hoe dieper je er in verder wil graven. Hoe uitgebreider een verhaal verteld wordt, hoe interessanter het wordt. Hoe meer je bevraagt, hoe meer je vindt, en hoe meer je vervolgens weer bevraagt. Dat probeer ik in mijn werk ook voor elkaar te krijgen.
Ik probeer werk te maken dat prikkelt als je niets weet over de onderwerpen, het verhaal, de referenties, maar dat net zo prikkelend is als je dat wel doet. Ik wil niet dat mijn werk alleen een leus is, dan zou schilderkunst (zij het met hier en daar een uitstapje naar sculptuur, prent of installatie) ook niet het juiste medium zijn.
Het derde citaat, ‘Kennis bestaat uit details’, raakt hieraan. Hoewel ik geen belerend werk wil maken, heb ik kennis en wetenschap hoog in het vaandel staan. Maar ik ben geen wetenschapper; ik ben een kunstenaar, een verhalenverteller. Ik belicht graag onderbelichte verhalen, ik verander het perspectief graag, ik denk dat een dergelijke blik op bijvoorbeeld de geschiedenis van belang is, maar ik blijf een verhalenverteller – geen feitenvinder.
Maar zowel wetenschapper als kunstenaar kunnen raken aan dit citaat. Het komt uit de 4-meivoordracht van 2020, door Arnon Grunberg. Hij zei ook, over het belang van herdenken, dat herdenken uitgaat van de vaststelling dat her verleden nog niet voltooid is, nog invloed heeft en opnieuw kan hebben op het heden. En dat herdenken een verlangen naar kennis in zich zou moeten dragen. Dit laatste citaat, maar eigenlijk dus een aantal citaten uit deze voordracht, of misschien zelfs de hele tekst, vatten veel samen van wat ik in mijn werk belangrijk vind.

De focus is in mijn werk dan ook langzaam aan het verschuiven van alleen vertellen naar vastleggen, documenteren. Door niet alleen onbekende (kanten van) historische verhalen en figuren te belichten, maar ook juist hedendaagse thema’s en mensen.

Ik vertel verhalen over sociale ongelijkheid, botsingen van wetenschap en geloof, fragmenten uit zowel sprookjes als encyclopedieën, natuur en cultuur, heden en verleden, mens en dier. Ik vertel een verhaal nooit lineair, er zijn altijd vertakkingen en verschillende waarheden. De kijker mag in mijn werk dwalen. Ik hoop schilderijen te maken die interessant genoeg zijn om te bekijken als je niets weet van de verhalen en details, maar hoop eigenlijk nog meer dat het uitnodigt tot zoeken naar antwoorden op vragen die je jezelf begint te stellen.

_________________________________________________________________

 

Curriculum vitae Inge Aanstoot (Rotterdam, 1987)
(English below)

Opleiding

2005 – 2009: Willem de Kooning Academie, Autonoom Beeldende Kunst. Major: 2D/schilderen. Minor: grafiek. Diploma behaald in 2009.

Tentoonstellingen (selectie; de complete lijst vindt u hieronder)

– ‘Small change, little changes’, solotentoonstelling Galerie Vriend van Bavink, Amsterdam, 2021
– ‘Leeuwen op de Coolsingel’, muurschildering in Museum Rotterdam, 2020
– ‘Maaskant getekend’, groepsexpositie Kunsthal Rotterdam (n.a.v. een opdracht van CBK Rotterdam i.s.m. Stadsarchief Rotterdam), 2018
– ‘If Paradise Is Half As Nice (IPIHAN #8)’, groepstentoonstelling deelnemers IPIHAN #8, Altenburg (DE), 2018
– ‘Nurture’, solo-expositie, galerie Hoorn & Reniers, Den Haag, 2018
– ‘Sic semper’, muurschildering van ruim 25 meter lang en tot 5 meter hoog, Kunsthal Rotterdam, 2016
– ‘Yugen’, solotentoonstelling, galerie Vonkel, Den Haag, 2015
– ‘First blossom’, groepsexpositie, Ornis A. gallery, Amsterdam, 2014
– ‘Bosch Young Talent Show’, groepsexpositie, Stedelijk Museum Den Bosch, 2013
– ‘Eva Ontbloot’, groepsexpositie, Cultuurwerf Willem 3, Vlissingen, 2013
– Koninklijke prijs voor Vrije Schilderkunst, Paleis op de Dam, Amsterdam. Expositie met werk van genomineerden en winnaars, 2012
– ‘Mixed signals’, solotentoonstelling, galerie Vonkel, Den Haag, 2012
– ‘AANWINST’, overzicht van de HRO-kunstcollectie, Kunsthal, Rotterdam, 2012
– ‘Back to the hunting grounds’, duotentoonstelling met Mette Sterre, Galerie 10, Utrecht, 2012
– ‘Every picture tells a story’, groepstentoonstelling, TENT Rotterdam, 2011

Nominaties en onderscheidingen

– Winnaar Sacha Tanja Penning, 2015
– Winnaar Piket Kunstprijs, categorie schilderkunst, 2014
– Genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, 2012
– Runner up Drempelprijs (Willem de Kooning Academie-prijs), 2009
– Winnaar Your World Art Award, 2009

Residencies

– IPIHAN #8, Altenburg (DE), 2018
– Kunst & Complex, Rotterdam (NL), 2011/2012
– Hellebou, Hellebu (Telemark, NO), 2011

Tentoonstellingen (compleet)

2021 
– ‘Small change, little changes’, solotentoonstelling Galerie Vriend van Bavink, Amsterdam, 2021
– ‘A lust for gardening’, groepsexpositie samengesteld door Sander Zweerts de Jong voor galerie De Graanschuur, Wassenaar


2020
– Marie Pop ‘The Opulent Temple of the Lost Paradise’, groepstentoonstelling in Art Bar i.s.m. Contour Gallery, Rotterdam
– ‘Leeuwen op de Coolsingel’, muurschildering in Museum Rotterdam
– ‘Virtual pleasures’ (digitale expositie i.v.m. Covid-19), Hommes kunst & projecten
– ‘Amuse’ (digitale expositie i.v.m. Covid-19), galerie Wilms, Venlo
– ‘TAART”, groeps-jubileumtentoonstelling Galerie With Tsjalling, Groningen

2019
– ‘It’s a small world’, groepstentoonstelling galerie Hoorn & Reniers, Den Haag
– ‘Aanstoot in het kantoor’, mini-expo galerie Hoorn & Reniers, Den Haag
– ‘It was a pleasure’, groepstentoonstelling DAK, Utrecht

2018
– ‘Cherry picking’, galerie With Tsjalling, Groningen
– ‘Maaskant getekend’, groepsexpositie Kunsthal Rotterdam (n.a.v. een opdracht van CBK Rotterdam i.s.m. Stadsarchief Rotterdam)
– ‘If Paradise Is Half As Nice (IPIHAN #8)’, groepstentoonstelling deelnemers IPIHAN #8, Altenburg (DE)
– ‘On paper’, groepstentoonstelling, Hoorn & Reniers, Den Haag
– ‘Don’t feed the artist’, schilder- en performanceproject voor Museumnacht Rotterdam, The Performancebar, Rotterdam
– ‘Nurture’, solo-expositie, galerie Hoorn & Reniers, Den Haag
– Veiling ‘De Aanschouw’, TENT Rotterdam, i.s.m. De Aanschouw, Rotterdam

2017
– ‘Blind date’, groepsexpositie en aankoopevenement, Lloydhotel Amsterdam
– ‘Holland’, groepstentoonstelling als onderdeel van het project van Mark Lotterman, TENT Rotterdam
– Arte Concordia, groepstentoonstelling en buitenexpositie, Avenue Concordia, Rotterdam
– ’01’, groepstentoonstelling, galerie Hoorn & Reniers, Den Haag
– ‘Kim Hospers & Inge Aanstoot, I presume…’ duo-exposite met Kim Hospers bij DAK, Utrecht
– KunstRAI Amsterdam, galerie Hoorn & Reniers (Den Haag)
– ‘Vonkel 2005 – 2017’, afsluitende overzichtstentoonstelling van galerie Vonkel, Den Haag
– ‘Leviathan’, expositie van Marie Pop (Anique Weve en Inge Aanstoot), Willem Twee kunstruimte, ‘s-Hertogenbosch
– ‘Masters of Rotterdam, groepsexpositie in WTC-Galerie, Rotterdam

2016
– Art the Hague, galerie Vonkel, Den Haag
– ‘Vitrineprotest’, solotentoonstelling, De Aanschouw Rotterdam
– ‘Sic semper’, muurschildering van ruim 25 meter lang en tot 5 meter hoog, Kunsthal Rotterdam
– ‘Holland’, groepsexpositie als onderdeel van het project van Mark Lotterman, galerie Vonkel, Den Haag
– ‘Holland’, groepsexpositie als onderdeel van het project van Mark Lotterman, Quay Arts Institute, Isle of White (VK)

2015
– ‘Yugen’, solotentoonstelling, galerie Vonkel, Den Haag
– Paco Dalmau’s White Wall Project III, liveschilderperformance naar idee van Paco Dalmau op festival Wereld van Witte de Withkwartier, Rotterdam
– Diverse beurzen met galerie Vonkel, waaronder Rotterdam Contemporary Art Fair, KunstRAI Amsterdam

2014
– ‘First blossom’, groepsexpositie, Ornis A. gallery, Amsterdam
– Diverse beurzen met galerie Vonkel, waaronder Art The Hague

2013
– ‘Paco Dalmau’s White Wall Project I & II’, liveschilderperformances naar idee van Paco Dalmau, LaBru, Rotterdam
– ‘Bosch Young Talent Show’, groepsexpositie, Stedelijk Museum Den Bosch.
– ‘Eva Ontbloot’, groepsexpositie, Cultuurwerf Willem 3, Vlissingen
– ‘OK Glass’, groepsexpositie, galerie Vonkel, Den Haag
– ‘IDEM’, groepsexpositie tijdens Route du Nord, Rotterdam
– Re: Rotterdam 2013, kunstbeurs Rotterdam, presentatie in stand galerie Jaap Sleper (Utrecht) en eigen presentatie
(tevens organisatie en realisatie van de beurs en van het ‘Re:staurant’)

2012
– Koninklijke prijs voor Vrije Schilderkunst, Paleis op de Dam, Amsterdam. Expositie met werk van genomineerden en winnaars
– ‘PainterMania’, groepsexpositie, galerie Jaap Sleper, Utrecht
– ‘Mixed signals’, solotentoonstelling, galerie Vonkel, Den Haag
– ‘AANWINST’, overzicht van de HRO-kunstcollectie, Kunsthal, Rotterdam
– ‘Hellebou Vol. 4: Here and there’, groepsexpositie, Het Wilde Weten, Rotterdam
– Re:Rotterdam 2012, stand galerie Jaap Sleper en eigen presentatie, Rotterdam
(tevens organisatie en realisatie van de beurs)
– ‘Back to the hunting grounds’, duotentoonstelling met Mette Sterre, Galerie 10, Utrecht

2011
– RE: Amsterdam, groepsexpositie, Galerie 10,
– ‘Infatuations’, solotentoonstelling, galerie Vonkel, Den Haag
– ‘Every picture tells a story’, groepstentoonstelling, TENT Rotterdam
– RE: Rotterdam, groepsexpositie, Galerie 10, Utrecht
– ‘Galerie 10’s got talent’, duo-tentoonstelling met Dana Slijboom, Galerie 10, Utrecht
– ‘Aanstoot en Van Haaften’, duo-tentoonstelling met Roos van Haaften, galerie Hommes, Rotterdam
– ‘Groot Grafiek’, presentatie van het project ‘Groot Grafiek’ in opdracht van CBK Rotterdam i.s.m. Grafisch Atelier Daglicht, CBK Rotterdam en CBK Eindhoven (De Krabbedans)

2010
– Groepsexpositie Galerie Bob Smit, Rotterdam
– Duo-tentoonstelling met Josephine Gordijn, galerie Bernards, Amsterdam.

2009
– ‘Am boden zerstört’, groepstentoonstelling tijdens de Rotterdamse Museumnacht, Goethe Institut, Rotterdam
– ‘Lichting ’09’, groepsexpositie, galerie Vonkel, Den Haag
– ‘Your World Art Event’, groepsexpositie, Your Space, Rotterdam
– ‘First View’, afstudeerexpositie Willem de Kooning Academie, Las Palmas, Rotterdam

—–
2008
– ‘Minor in druk’, groepsexpositie studenten grafiek, Theater in de Kelder, Donner, Rotterdam
– ‘KrAnK’, expositie kunstenaarscollectief Krank, met Quin de Vreede en Annemarie Hooghuis, expositieruimte WdKA, Rotterdam
– ‘Dante al dente’, groepsexpositie derdejaars studenten Willem de Kooning Academie, galerie Bodypower, Rotterdam
– ‘Canto 101’, groepsexpositie derdejaars studenten Willem de Kooning Academie
galerie De Kunstsuper, Rotterdam
– ‘TRUUS’, live-tekenen met Noel Deelen en Ben Deurloo bij performance van Truus Trendy, galerie Roodkapje, Rotterdam

2007
– ‘Wat moet er van ons worden?’, groepsexpositie studenten Willem de Kooning Academie, galerie De Ruimte, Rotterdam

2006
– ‘Vreemde blikken’, rondreizende groepsexpositie van studenten Willem de Kooning Academie, startend in de Centrale Bibliotheek, Rotterdam

_________________________________________________________________

Curriculum vitae Inge Aanstoot (1987)
(For Dutch, scroll upward)

Education
2005 – 2009: Willem de Kooning Academie, Fine art
Major: 2D/painting, minor: printmaking. Graduated in 2009.

Exhibitions (selection, for further exhibitions see below)

– ‘Small change, little changes’, solo exhibition, Galerie Vriend van Bavink, Amsterdam, 2021
– ‘Leeuwen op de Coolsingel’, mural in Museum Rotterdam (NL), 2020
– ‘Maaskant getekend’, group show on the occasion of an assignment by CBK Rotterdam and City Archives Rotterdam, Kunsthal Rotterdam (NL)
– ‘If Paradise Is Half As Nice (IPIHAN #8)’, group show participants IPIHAN #8, Altenburg (DE)
– ‘Nurture’, solo exhibition, Hoorn & Reniers gallery, The Hague (NL), 2018
– ‘Sic semper’, 25 by 5 meter mural, Kunsthal Rotterdam (NL), 2016
– ‘Yugen’, solo exhibition, Vonkel gallery, The Hague (NL), 2015
– ‘First blossom’, group exhibition, Ornis A. gallery, Amsterdam (NL), 2014
– ‘Bosch Young Talent Show’, group exhibition, Stedelijk Museum Den Bosch (NL), 2013
– ‘Eva Ontbloot’, group exhibition, Cultuurwerf Willem 3, Vlissingen (NL), 2013
– Royal Painting Prize (Koninklijke prijs voor Vrije Schilderkunst), Paleis op de Dam, exhibition with nominees and winners, Amsterdam (NL)
– ‘Mixed signals’, solo exhibition, Vonkel gallery, The Hague (NL), 2012
– ‘AANWINST’, overview of the HRO art collection, Kunsthal, Rotterdam (NL)
– ‘Back to the hunting grounds’, duo exhibition met Mette Sterre, Galerie 10, Utrecht (NL), 2012
– ‘Every picture tells a story’, group exhibition, TENT Rotterdam (NL), 2011

Nominations and awards

– Winner of the Sacha Tanja Penning, 2015
– Winner of the Piket Kunstprijs for painting, 2014
– Nominee for the Royal Painting Prize (Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst), 2012
– Runner up Drempelprijs (Willem de Kooning Academy award), 2009
– Winner Your World Art Award, 2009

Residencies

– IPIHAN #8, Altenburg (DE), 2018
– Kunst & Complex, Rotterdam (NL), 2011/2012
– Hellebou, Hellebu (Telemark, NO), 2011

Exhibitions (all)

2021 
– ‘Small change, little changes’, solo exhibition, Galerie Vriend van Bavink, Amsterdam, 2021
– ‘A lust for gardening’, groupshow curated by Sander Zweerts de Jong for De Graanschuur gallery, Wassenaar (NL)

2020
– Marie Pop ‘The Opulent Temple of the Lost Paradise’, group exhibition in Art Bar in collaboration with Contour Gallery, Rotterdam (NL)
– ‘Leeuwen op de Coolsingel’, mural in Museum Rotterdam (NL)
– ‘Virtual pleasures’ (digital exhibition in response to Covid-19), Hommes kunst & projecten / Hommes arts & projects (NL)
– ‘Amuse’ (digital exhibition in response to Covid-19), Wilms gallery, Venlo (NL)
– ‘TAART’, jubilee group exhibition, Galerie With Tsjalling, Groningen (NL)

2019
– ‘It’s a small world’, group exhibition, Hoorn & Reniers gallery, The Hague (NL)
– ‘Aanstoot in het kantoor’, mini-exhibition, Hoorn & Reniers gallery, The Hague (NL)
– ‘It was a pleasure’, group exhibition, DAK, Utrecht (NL)

2018
– ‘Cherry picking’, With Tsjalling gallery, Groningen (NL)
– ‘Maaskant getekend’, group show on the occasion of an assignment by CBK Rotterdam and City Archives Rotterdam, Kunsthal Rotterdam (NL)
– ‘If Paradise Is Half As Nice (IPIHAN #8)’, group show participants IPIHAN #8, Altenburg (DE)
– ‘On paper’, group exhibition, Hoorn & Reniers gallery, The Hague (NL)
– ‘Don’t feed the artist’, painting and performance project during Museum Night Rotterdam, The Performancebar, Rotterdam (NL)
– ‘Nurture’, solo-exhibition, Hoorn & Reniers gallery, The Hague (NL)
– Auction ‘De Aanschouw’, TENT Rotterdam with De Aanschouw, Rotterdam (NL)

2017
– ‘Blind date’, group show and performative art buying event, Lloydhotel Amsterdam (NL)
– ‘Holland’, group show as part of the project by Mark Lotterman, TENT Rotterdam (NL)
– Arte Concordia, group show and outdoor exhibition, Avenue Concordia, Rotterdam (NL)
– ’01’, group exhibition, Hoorn & Reniers gallery, The Hague (NL)
– ‘Kim Hospers & Inge Aanstoot, I presume…’ duo show with Kim Hospers, DAK, Utrecht (NL)
– KunstRAI Art Fair, Amsterdam (NL), with Hoorn & Reniers gallery (The Hague, NL)
– ‘Vonkel 2005 – 2017’, overview exhibition Vonkel gallery, The Hague (NL)
– ‘Leviathan’, exhibition by Marie Pop (Anique Weve & Inge Aanstoot), Willem Twee kunstruimte, ‘s-Hertogenbosch (NL)
– ‘Masters of Rotterdam, group show in WTC-Galerie, Rotterdam (NL)

2016
– Art the Hague, with Vonkel gallery, The Hague (NL)
– ‘Vitrineprotest’, solo exhibition, De Aanschouw Rotterdam (NL)
– ‘Sic semper’, 25 meter long and up to 5 meter high mural, Kunsthal Rotterdam (NL)
– ‘Holland’, group exhibition as part of the ‘Holland’project by Mark Lotterman, Vonkel gallery, The Hague (NL)
– ‘Holland’, group exhibition as part of the ‘Holland’project by Mark Lotterman, Quay Arts Institute, Isle of White (UK)

2015
– ‘Yugen’, solo exhibition, Vonkel gallery, The Hague (NL)
– Paco Dalmau’s White Wall Project III, live painting performance designed by Paco Dalmau, festival Wereld van Witte de Withkwartier, Rotterdam (NL)
– Several art fairs with Vonkel gallery, among which Rotterdam Contemporary Art Fair, KunstRAI Amsterdam (NL)

Several art fairs with Vonkel gallery, among which Art The Hague (NL)

2013
– ‘Paco Dalmau’s White Wall Project I & II’, live painting performance designed by Paco Dalmau, LaBru, Rotterdam (NL)
– ‘Bosch Young Talent Show’, group exhibition, Stedelijk Museum Den Bosch (NL)
– ‘Eva Ontbloot’, group exhibition, Cultuurwerf Willem 3, Vlissingen (NL)
– ‘OK Glass’, group exhibition, Vonkel gallery, The Hague (NL)
– ‘IDEM’, group show as part of Route du Nord, Rotterdam (NL)
– Re: Rotterdam art fair, presentations with Jaap Sleper gallery (Utrecht, NL) and solo presentation, as well as organisation and realisation of the art fair, Rotterdam (NL)

2012
– Koninklijke prijs voor Vrije Schilderkunst, Royal Art Prize, group show with nominees and winners, Paleis op de Dam, Amsterdam (NL)
– ‘PainterMania’, group show, Jaap Sleper gallery, Utrecht (NL)
– ‘Mixed signals’, solo exhibition, Vonkel gallery, The Hague (NL)
– ‘AANWINST’, overview of the HRO art collection, Kunsthal, Rotterdam (NL)
– ‘Hellebou Vol. 4: Here and there’, group show, Het Wilde Weten, Rotterdam (NL)
– Re: Rotterdam art fair, presentations with Jaap Sleper gallery (Utrecht, NL) and solo presentation, as well as organisation and realisation of the art fair, Rotterdam (NL)
– ‘Back to the hunting grounds’, duo exhibition with Mette Sterre, Galerie 10, Utrecht (NL)

2011
– RE: Amsterdam, group show, Galerie 10 (Utrecht), Amsterdam (NL)
– ‘Infatuations’, solo exhibition, Vonkel gallery, The Hague (NL)
– ‘Every picture tells a story’, group exhibition, TENT Rotterdam (NL)
– RE: Rotterdam, group exhibition with Galerie 10 (Utrecht, NL), Lantaren/Venster, Rotterdam (NL)
– ‘Galerie 10’s got talent’, duo exhibition with Dana Slijboom, Galerie 10, Utrecht (NL)
– ‘Aanstoot en Van Haaften’, duo exhibition with Roos van Haaften, Hommes gallery, Rotterdam (NL)
– ‘Groot Grafiek’, presentation of the ‘Groot Grafiek’ project, commissioned by CBK Rotterdam with Grafisch Atelier Daglicht, CBK Rotterdam (NL) and CBK Eindhoven De Krabbedans (NL)

2010
– Group show Bob Smit gallery, Rotterdam (NL)
– Duo presentation with Josephine Gordijn, Bernards gallery, Amsterdam (NL)

2009
– ‘Am boden zerstört’Group show as part of the Museum Night Rotterdam, Goethe Institut, Rotterdam (NL)
– ‘Lichting ’09’, group show, Vonkel gallery, The Hague (NL)
– ‘Your World Art Event’, group exhibition, Your Space, Rotterdam (NL)
– ‘First View’, graduation show Willem de Kooning Academy, Las Palmas, Rotterdam (NL)

—–
2008
– ‘Minor in druk’, group show by printmaking students, Theater in de Kelder, Donner, Rotterdam (NL)
– ‘KrAnK’, group show by artist collective Krank, with Quin de Vreede and Annemarie Hooghuis, expositieruimte WdKA, Rotterdam (NL)
– ‘Dante al dente’, group exhibition 3rd year students of Willem de Kooning Academy, Bodypower gallery, Rotterdam (NL)
– ‘Canto 101’, group exhibition 3rd year students of Willem de Kooning Academy, De Kunstsuper gallery, Rotterdam (NL)
– ‘TRUUS’, live drawing event with Noel Deelen and Ben Deurloo during performance of Truus Trendy, Roodkapje gallery, Rotterdam (NL)

2007
– ‘Wat moet er van ons worden?’, group exhibition of students of Willem de Kooning Academy, galerie De Ruimte, Rotterdam (NL)

2006
– ‘Vreemde blikken’, travelling group show by students of Willem de Kooning Academy, starting in the Centrale Bibliotheek library, Rotterdam (NL)