Mijn vlag op Arte Concordia 2017

Vlag voor / Flag for Arte Concordia 2017 – door / by Inge Aanstoot

(English below)

Binnenkort opent de buitententoonstelling Arte Concordia weer aan de Avenue Concordia te Rotterdam. Thema van dit jaar is ‘Een monument, nu: Mo(nu)ment’.
Deze editie van Arte Concordia bestaat uit een (grotendeels buiten-)tentoonstelling, een serie vlaggen en een selectie van time-based art – onder meer performances van diverse kunstenaars.
Karin Arink, curator van editie 2017, vroeg bijna 40 kunstenaars waaronder mij een vlag te ontwerpen voor de genoemde serie vlaggen. Ik heb toen aan de hand hiervan het schilderij ‘Slow learners’ gemaakt.

Arte Concordia opent op 9 september 2017 om 16.00 uur. Dan zal, onder meer, een performance te zien zijn van mijn ateliergenoot Maurice Meewisse. Tevens zullen de gemaakte vlaggen dan wapperen aan de gevels van de Avenue Concordia.

Van maandag 18 september tot 2 oktober 2017 zijn de vlaggen te zien op ‘De Vlaggenparade’ aan de Boompjes – naast de Eramusbrug, aan de noordzijde. Jacob van der Groot, voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, zal op 18 september om 16 uur de vlaggen hijsen.

Naast de opening en genoemd vlaghijsmoment is er nog een hoop te doen en te zien. De volledige programmering -data, info en kunstenaars- vindt u op www.arteconcordia.nl


Arte Concordia is an outdoor exhibition at Avenue Concordia, a historical street in Rotterdam. This year’s theme is ‘Een monument, nu: Mo(nu)ment’*. The art event consists of an exhibition (mostly outdoors), a series of flags and a selection of time-based art, such as performances.
Karin Arink, this year’s curator, asked almost 40 artists including myself to design a flag for this year’s series. I started working on my painting ‘Slow learners’ especially for that.

Arte Concordia opens on 9 September 2017 at 4pm/16h. Among other things, my studio partner Maurice Meewisse will delight us with a performance. Also, the series of flags will be presented along the facades of the Avenue Concordia.

From Monday 18 Spetember until 2 October 2017 the flags will be on show at ‘De Vlaggenparade’ at the Boompjes. The Boompjes is a street along the River Maas, close to the Erasmus bridge (on the north side), which boasts a great series of flagpoles. Jacob van der Groot, chairman of the Rotterdam Board of Art and Culture, will hoist the flags on 18 September at 4pm/16h.

There is a lot more to see and do at Arte Concordia. The full program and more info can be found at www.arteconcordia.nl.

*’Een monument, nu: Mo(nu)ment’: This translates into ‘A moment, now: a mo(nu)ment’ – ‘nu’ being the Dutch word for ‘now’